Huisregels binnen het gezondheidscentrum – Huisartsenpraktijk de Kempenaar – lelystad
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Kempenaar
Kempenaar 03 - 31 8242 BD
lelystad
Spoed toets 1

Huisregels binnen het gezondheidscentrum

Huisregels gezondheidscentrum Kempenaar

 Beste patiënt,

U bent van harte welkom bij ons in de praktijk. Om er voor te zorgen dat we u een zo goed mogelijke dienstverlening kunnen bieden hebben we huisregels opgesteld waar onze medewerkers en patiënten zich aan dienen te houden. Door het betreden van onze locatie of het opnemen van contact gaat u akkoord met deze huisregels. Zo maken we het voor iedereen zo aangenaam mogelijk en kunnen we ons best doen u zo goed mogelijke zorg te bieden.

Goede zorg moeten we samen doen!

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • Binnen het centrum zijn wij niet verantwoordelijk voor diefstal van uw eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten.  Dit betekent:
   1. dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
   2. dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
   3. er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 • Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u dan een melding van maken. Het liefst rechtstreeks bij de medewerker maar ook bij de huisarts of door het invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt geïnformeerd wordt.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.).
 • Roken in het pand is verboden.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Indien u telefonisch vragen heeft, kunnen wij hier niet uitgebreid op ingaan vanwege het bezet houden van de telefoon. Wij willen u dan ook vragen hiermee rekening te houden.
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via de apotheek of via uw online zorgomgeving.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.
 • In de praktijk wordt Nederlands en Engels gesproken. Anders sprekende dienen een eigen tolk mee te nemen.

Regels m.b.t. het spreekuur

 • We hebben alleen spreekuur op afspraak.
 • Een afspraak is 10 minuten en hierin wordt 1 klacht besproken.  Wilt u 2 klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zegt nu niet op tijd af? Dan kunnen we geen andere patiënten helpen en brengen we tenminste € 25,- in rekening, deze wordt niet vergoed door uw verzekering. Zie ook ons no show beleid.
 • Passanten (patiënten die niet zijn ingeschreven) kunnen we vragen contant te betalen.
 • Zorg verleend aan iemand zonder zorgverzekering, betaling contant aan de balie.

Gedragsregels

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

Consequenties: gele & rode kaarten

Houd u zich niet aan de huisregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven (‘1e gele kaart’). Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houd u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiële waarschuwing (‘2e gele kaart’).

Mocht dat niet werken en houd u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit).

U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer (‘rode kaart’).

Let op: We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen geven we direct een ‘rode kaart’ en schrijven we u uit.

Zie hiervoor ook de pagina “Gedragsregels”.

Indien we merken dat onze praktijkregels niet nageleefd wordt, kunnen wij u de toegang tot de praktijk ontzeggen.

Wij hopen dat zowel voor u als voor ons met deze regels een optimale werksfeer zal blijven bestaan. Heeft u op-, aanmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.

 

Team gezondheidscentrum Kempenaar