Afspraak maken – Huisartsenpraktijk de Kempenaar – lelystad
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Kempenaar
Kempenaar 03 - 31 8242 BD
lelystad
Spoed toets 1

Afspraak maken

Spreekuur  op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf een afspraak te maken. Dit kan online via MijnGezondheid.net of bel 0320-241564  voor het maken van een afspraak.

Hoe maak ik telefonisch een afspraak?

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen  08.3010.00 uur en 11.00-12.00 uur.                                                                                      Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen wie uw huisarts is en naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, hier kunnen we dan rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Opvragen van uitslagen:

Uw huisarts bekijkt alle uitslagen die binnenkomen. U kunt uitslagen telefonisch bij de assistente tussen 14.00 en 16.00 uur opvragen. Alle adviezen die de huisarts geeft n.a.v. de uitslag zal hij doorgeven aan de assistente.

U kunt lab uitslagen ook zelf inzien via MijnGezondheid.net

 Hoe maak ik zelf een afspraak online?

Een afspraak maken online kan 24 uur per dag via uw eigen zorg online omgeving van MijnGezondheid.net; deze afspraak komt direct in de agenda van de huisarts te staan. U kunt de afspraak toevoegen aan uw eigen agenda en via de mail ontvangt u bevestiging en herinnering van de afspraak.
Let op: is uw zorgvraag urgent neem dan telefonisch contact op met de huisartsenpraktijk via 0320-241564

Spreekuur van de assistente:

De assistentes hebben hun eigen spreekuur, ook deze verloopt op afspraak.
Denk hierbij aan, bloedafname, injecties van de prikpil en vit B12, vingerprikjes voor HB of glucose meting, bloeddrukcontrole,  wonden verbinden, het maken van hartfilmpjes, oren uitspuiten etc.

Spreekuur van de praktijkondersteuners:

De praktijkondersteuners (POH-S en POH-GGZ) hebben hun eigen agenda`s.
Indien u niet een vervolgafspraak bij uw behandelaar heeft gemaakt, kunt u via de assistente van uw huisarts een afspraak in hun agenda in laten plannen.

Wanneer maak ik maak gebruik van een e-consult?
Wist je dat je ook je medische vragen via een e-consult kunt stellen aan huisarts of verpleegkundig specialist? Het is mogelijk via je eigen gezondheidsportaal: MijnGezondheid.net. Het is daarbij ook mogelijk om een bijlage mee te sturen. Zo hoef je bijvoorbeeld niet meer te bellen. Lees meer over welke vragen geschikt zijn voor een e-consult op: https://www.thuisarts.nl/nieuws/e-consult-bij-eigen-huisarts

 

Afspraak afzeggen

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren telefonisch bij onze assistente.

De afspraak wordt dan uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken.

Niet verschijnen op uw afspraak zonder bericht ( No-Show)

Het komt steeds vaker voor dat patiënten zonder bericht niet op afspraken bij de huisarts, de doktersassistente of praktijkmedewerkers verschijnen. Wij hebben daarom, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een ‘no-show’ tarief ingevoerd als schadevergoeding voor het niet nakomen van afspraken.

Waarom een ‘no-show’ tarief?

Steeds meer mensen willen een afspraak maken voor het spreekuur. In de tijd die bij uw huisarts voor u gereserveerd stond had uw huisarts ook iemand anders kunnen helpen. De praktijk wil de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk houden. U wilt met uw medische klacht immers ook graag zo snel mogelijk geholpen worden. U kunt hieraan meewerken door uw afspraak op tijd telefonisch af te zeggen.

De hoogte van het no-show tarief

Het no-show tarief is een schadevergoeding voor de kosten die de praktijk maakt. Tarieven zijn afhankelijk van de gereserveerde tijd en variëren als zodanig van € 25,00 voor een enkel consult tot € 50,00 voor een dubbel consult
(NB: een afspraak bij onze POH-S en POH-GGZ is altijd een dubbel consult).

Bij niet verschijnen zonder afzegging kunnen wij deze no-show vergoeding bij u  in rekening brengen.
Let op: uw zorgverzekeraar vergoedt de no-show factuur niet.

Wij hopen, dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, zodat wij dergelijke maatregelen zelden zullen hoeven nemen.

In geval van opname ziekenhuis of andere onvoorziene omstandigheden, zullen wij hier uiteraard rekening mee houden.