Gedragsregels – Huisartsenpraktijk de Kempenaar – lelystad
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk de Kempenaar
Kempenaar 03 - 31 8242 BD
lelystad
Spoed toets 1

Gedragsregels

Gedragsregels

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen en serieus nemen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk bezoekt.

Helaas krijgen we een enkele keer te maken met agressie of geweld in de praktijk en aan de telefoon. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die agressieve uitingen moet incasseren, is dit erg vervelend en bedreigend. We hebben daarom besloten dat we geen enkele vorm van agressie (tegen één van onze medewerkers) tolereren.

De onderstaande afspraken zijn van kracht binnen onze praktijk:

  • Ieder mens wordt met respect en met inachtneming van de geldende wettelijke regels behandeld.
  • Wij tolereren geen agressie, geweld en ongewenst seksueel intimiderend gedrag in welke vorm dan ook.
  • Wij tolereren geen discriminatie, beledigingen en grof taalgebruik. Dit wordt als intimiderend gedrag aangemerkt.
  • Roken is niet toegestaan.
  • Patiënten worden geacht zelf over hun eigendommen te waken. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Alle voorvallen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schriftelijk vastgelegd en besproken binnen ons team.

In onze praktijk heeft een patiënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken aan de telefoon of aan de balie. Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt. De huisarts en praktijkmanager worden hiervan op de hoogte gesteld, zij zullen de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen.

Dit kan het volgende inhouden:

  • De desbetreffende persoon dient zijn excuses aan te bieden aan de betrokken medewerker.
  • De politie kan worden ingeschakeld en indien noodzakelijk wordt er aangifte gedaan.
  • Bij herhaalde voorvallen of zeer ernstige incidenten kan worden besloten dat desbetreffende persoon niet langer welkom is in de praktijk.

Voor patiënten kan dit betekenen dat ze een andere huisarts moeten zoeken.

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als hulpverlener ook fouten maken. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen daar van leren.

Dus bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling willen we u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken.
Via de doktersassistente kunt u een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker(s). U kunt ons ook schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te gebruiken, deze is te vinden op onze website. Op deze manier kunt u ons op de hoogte brengen van het probleem. We zullen dan spoedig contact met u opnemen om samen tot een oplossing te komen.

Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijds respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener achten wij van het grootste belang.

 

Team gezondheidscentrum Kempenaar