Wratten aanstippen

U kunt voor het aanstippen van wratten elke ochtend bij de assistente terecht.

Hoe ontstaan wratten?
De meeste wratten ontstaan door een infectie van de huid met het humaan papilloma virus. Dit virus kan gemakkelijk opgelopen worden in ruimtes waar veel kinderen komen die zelf wratten hebben, zoals in zwembaden en gymzalen.
Het virus veroorzaakt een infectie van de huid, waardoor de huidcellen sneller gaan delen en een dikkere hoornlaag dan normaal gaan vormen. Meestal zit er enkele maanden tussen de besmetting met het virus en het ontstaan van de wratten.
Waterwratjes en genitale wratten worden veroorzaakt door een ander virus. Waterwratjes worden overgedragen door aanraken van de huid van iemand met waterwratjes, of door het spelen met hetzelfde speelgoed.

Genitale wratten worden overgedragen via seksueel contact.
De oorzaak van ouderdomswratten is niet bekend.

Wratten zijn niet gevaarlijk
Wratten zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar kunnen wel jeuken of ontsierend zijn. Voetwratten geven soms pijn bij het lopen. Ook kan er een infectie van de huid ontstaan op de plaats waar de voetwrat zit.

Wratten verdwijnen spontaan
De meeste wratten verdwijnen binnen twee jaar na het ontstaan vanzelf. Zwarte puntjes in de wrat zijn vaak een teken dat de wrat zal gaan verdwijnen. Voetwratten kunnen hardnekkig zijn.

Wratten zijn erg besmettelijk
Het wrattenvirus kan zich gemakkelijk verspreiden over de huid door krabben en wrijven. Hierdoor kunnen plekken met wel tientallen wratten ontstaan. Het wrattenvirus wordt gemakkelijk overgedragen.
Ouderdomswratten zijn niet besmettelijk.

Voorbehandeling
Vooral bij voetwratten kan het nodig zijn de wratten voor te behandelen, om de dikke hoornlaag los te weken. Dit gebeurt door op de wrat een pleister te plakken met een weekmakend zalfje. De pleister wordt één tot twee keer per dag vervangen.

Vloeibare stikstof
Als het bovenste hoornlaagje is verdwenen, kan het overgebleven gedeelte van de wrat behandeld worden met vloeibare stikstof. Het aanstippen met vloeibare stikstof kan pijnlijk zijn.
Na ongeveer tien dagen ontstaat een blaar, waardoor het overgebleven gedeelte van de wrat van de huid afvalt. Soms is het nodig de wrat een paar keer te behandelen met vloeibare stikstof. Op de plaats waar de wrat heeft gezeten, kan een littekentje achterblijven.