Spreekuur

Het spreekuur gaat uitsluitend via afspraak. Deze afspraak kunt u met de assistente maken.

Om u beter van dienst te kunnen zijn en voor u de spreekuur tijd te reserveren die u nodig heeft, is het gewenst de spreekuren efficiënter in te delen. Uw huisarts wil daarom graag van te voren weten waarvoor u het spreekuur bezoekt. Dit betekent voor u, dat er bij het maken van uw afspraak door de assistente gevraagd wordt voor welke klacht(en) u het spreekuur komt bezoeken. De assistente,  die ook daarvoor is opgeleid, kan dan voor u de juiste tijd reserveren. Op deze manier worden de spreekuren beter ingepland, verlopen deze efficiënter en zal er meer tijd zijn voor dringende zaken die te allen tijden een beroep op ons moeten kunnen blijven doen.

Waarneming voor dokter Ramdas op donderdag: dokter Lalbihari

Waarneming voor dokter Mulder op vrijdag en woensdag om de week: dokter Gopal