Praktijkondersteuning

Er zijn in gezondheidscentrum Kempenaar drie praktijkondersteuners werkzaam:

Praktijkondersteuner somatiek:Alie Hoeksma
Praktijkondersteuners GGZ : Reena Sahai en Zia Ahmadi

*De praktijkondersteuner somatiek houdt zich bezig met patiĆ«nten met Diabetes, COPD en vaatrisico’s.
*De praktijkondersteuners GGZ zijn er om patiƫnten te begeleiden met geestelijke problemen.

Samenwerking
Voor alle duidelijkheid: uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg voor u. In nauwe samenwerking zullen de huisartsen, praktijkondersteuner en de doktersassistenten u de juiste zorg aanbieden. Gezamenlijk streven wij naar een steeds betere kwaliteit van die zorg.

Alle medewerkers binnen de praktijk zijn gediplomeerde medewerkers en allen genieten een geheimhoudingsplicht. Informatie die de medewerkers ter oren komt valt evenzeer onder het medisch beroepsgeheim als zaken die u met uw huisarts bespreekt.