Praktijkondersteuning

Vanaf 2003 er in onze praktijk een nieuwe functionaris bijgekomen. Landelijk is besloten de functie van “Praktijkondersteuner” in te voeren in de huisartsenpraktijken ter ondersteuning van de steeds drukker wordende huisartsen. Het is de bedoeling dat de praktijkondersteuner bepaalde zaken van de huisarts overneemt. De Praktijkondersteuners Huisartsen (POH) in de Kempenaar zijn Lenie van Woerkom en Pascal van Munster.

Waarom Praktijkondersteuning?
Het werk van de huisartsen is de laatste jaren sterk veranderd. Er is een groeiend aantal chronische patiënten met aandoeningen als diabetes, hoge bloeddruk, astma, longemfyseem en chronische bronchitis (COPD). Denkt u ook aan de toenemende vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig (willen) blijven wonen en niet te vergeten het ziekenhuisbeleid dat erop gericht is om patiënten eerder te ontslaan, waardoor deze patiënten een intensievere begeleiding vanuit de eerste lijn gezondheidszorg moeten krijgen.

Niet alleen de zorgvraag neemt toe maar ook de complexiteit van de zorgvraag. De chronische patiënt heeft een voortdurende en intensieve begeleiding nodig. Al met al genoeg redenen om de huisartsenzorg te versterken met de komst van een praktijkondersteuner.

Wat doet de praktijkondersteuner in ons gezondheidscentrum?
Om een betere zorg te kunnen verlenen en om de huisarts te ontlasten zal de praktijkondersteuner een aantal zaken van de huisarts overnemen. Uw huisarts bepaalt wat de praktijkondersteuner gaat doen. Zij zal zich voornamelijk richten op de begeleiding van  specifieke groepen patiënten zoals bijvoorbeeld diabetes, astm a-COPD, patiënten met hypertensie en hart- en vaatziekten. De taken worden zelfstandig uitgevoerd in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie.  U kunt hiervoor een afspraak maken met onze praktijkondersteuner.

Voor u is het van belang te weten dat een praktijkondersteuner (een functie op HBO niveau) in staat is zich zelfstandig een oordeel te vormen over de toestand van de patiënt (medisch, psychisch en sociaal) en op basis hiervan de patiënt kan begeleiden en voorlichten.

Samenwerking
Voor alle duidelijkheid: uw huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de zorg voor u. In nauwe samenwerking zullen de huisartsen, praktijkondersteuner en de doktersassistenten u de juiste zorg aanbieden. Gezamenlijk streven wij naar een steeds betere kwaliteit van die zorg.

Alle medewerkers binnen de praktijk zijn gediplomeerde medewerkers en allen genieten een geheimhoudingsplicht. Informatie die de medewerkers ter oren komt valt evenzeer onder het medisch beroepsgeheim als zaken die u met uw huisarts bespreekt.