Klachten of tips

Klachtenregeling

De medewerkers van huisartsenpraktijken Kempenaar streven ernaar, om u de beste zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als u een tip heeft, meldt het ons. Als u een klacht heeft blijf er dan niet mee rondlopen.
Wat kunt u doen?

Als u een klacht heeft bespreek dit dan met uw huisarts. Ook als het een klacht is die betrekking heeft op een andere hulpverlener, kunt u dit altijd met uw eigen huisarts bespreken.
U kunt ook schriftelijk een klacht indienen. U kunt dit doen door een formulier af te halen aan de balie en in te vullen of door zelf een brief te schrijven. Uw melding kunt u vervolgens inleveren (desgewenst in een gesloten envelop) aan de balie of deponeren in de brievenbus. Afhankelijk van de aard van de klacht zal de reactie telefonisch dan wel schriftelijk zijn. Wij zullen z.s.m. op uw klacht reageren. Het doel van dit contact is om te komen tot een oplossing van het probleem. Uiteraard wordt hierbij alle informatie strikt vertrouwelijk behandeld.

Als u er met uw huisarts echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.