De assistente

Een huisarts kan niet werken zonder goed opgeleide, gemotiveerde en vakbekwame praktijkassistentes. De huisartsen en de praktijkassistentes vormen het hart van de huisartsenpraktijk en zijn onlosmakelijk als team met elkaar verbonden. Dat houdt in dat ook de teamleden zich continu blijven ontwikkelen en nascholen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zowel op het gebied van gezondheid als qua dienstverlening. Alle medewerkers binnen de praktijk zijn gediplomeerde medewerkers en allen genieten een geheimhoudingsplicht. Informatie die de medewerkers ter oren komt valt evenzeer onder het medisch beroepsgeheim als zaken die u met uw huisarts bespreekt.

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten en kunt u eenvoudige medische problemen met haar bespreken. Deze zaken worden nabesproken met de huisarts.  U kunt haar ook bellen voor uitslagen. De assistentes in de Kempenaar zijn  Beriel, Saskia, Truida, Safiye en Arianne.

Iedere ochtend tussen 8.30-10.00 uur en tussen 11.00 uur en 11.30 uur  kunt u o.a. voor onderstaande zaken bij de assistente terecht in haar behandelkamer. U moet hiervoor een afspraak maken. Bij voorkeur telefonisch.

 • Bloeddrukmeten
 • Glucose bepalen
 • Wondverzorging
 • Wratten aanstippen
 • Urine onderzoek (urine inleveren vóór 10 uur)
 • Oren uitspuiten
 • Injecties
 • Hechtingen verwijderen
 • Uitstrijkjes maken (alléén bij bevolkingsonderzoek)
 • ECG’s – op advies van de huisarts
 • 24-uur bloeddrukmeting